Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Dane zgromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora znajdują się w wymaganiach prawnych strony internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?

Niektóre dane są gromadzone, w momencie ich przekazania do nas. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z których korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą służyć do analizy sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających.

Jakie masz prawa dotyczące twoich danych?

Mają Państwo prawo żądać informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia bez żadnych opłat. Mają Państwo prawo żądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w informacji prawnej, jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Mają Państwo również prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

Analizy i narzędzia stron trzecich

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej można statystycznie ocenić Twoje zachowanie podczas przeglądania. Dzieje się tak głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Państwa zachowań podczas przeglądania jest zwykle anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie powiązać Państwa z tymi danymi. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec temu, nie używając pewnych narzędzi. Szczegółowe informacje można uzyskać w poniższej polityce prywatności.

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej strony bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, z którymi można się identyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to dokonywane.

Należy pamiętać, że dane przesyłane za pośrednictwem Internetu (np. Za pośrednictwem wiadomości e-mail) mogą mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona twoich danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę

Strona odpowiedzialna za przetwarzanie danych na tej stronie jest wymieniona w stopce tej witryny.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie, mając na uwadze przyszły efekt. Nieformalny e-mail, który zgłasza tę prośbę, jest wystarczający. Dane przetworzone przed otrzymaniem wniosku mogą nadal być legalnie przetwarzane.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

Jeżeli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której to dotyczy, może wnieść skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w kwestiach związanych z ustawodawstwem w zakresie ochrony danych jest urzędnik ds. Ochrony danych w państwie niemieckim, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Lista inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, były przekazywane Państwu lub osobom trzecim we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli potrzebują Państwo bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Niniejsza strona częściowo wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i do ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z prawem, mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia, odbiorcy i celu, dla którego zostały one przetworzone. Mają Państwo również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce.

Sprzeciw wobec korespondencji reklamowej

Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych publikowanych w związku z wymogami dotyczącymi ogłoszeń prawnych w witrynie w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, których wyraźnie nie zażądano. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych działań prawnych, jeśli otrzyma niezamówione materiały reklamowe, takie jak spam e-mailowy.

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka

Niektóre z naszych stron internetowych wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie nie szkodzą komputerowi i nie zawierają żadnych wirusów. Dzięki plikom cookie nasza strona jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Twojego urządzenia, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej..

Mogą Państwo skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookie, aby można było zdecydować, czy przyjmować lub odrzucać pliki cookie. Alternatywnie przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub aby zawsze je odrzucała lub automatycznie usuwała pliki cookie podczas zamykania przeglądarki. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia pewnych funkcji, które chcesz wykorzystać (takich jak koszyk na zakupy) są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizy zachowania podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła.  Są to:

• Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

• Używany system operacyjny

• URL strony odsyłającej

• Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

• Czas żądania serwera

• Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli formularz kontaktowy jest oferowany na naszej stronie internetowej, mogą Państwo wysłać do nas zapytanie za pomocą tego formularza. Państwa dane zostaną następnie zapisane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które zostały tam podane, w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność procesów przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone aż do cofnięcia.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązujące przepisy ustawowe, szczególnie te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych, pozostają nienaruszone przez ten przepis.

Przetwarzanie danych (dane klientów i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, projektowania zawartości lub zmiany stosunku prawnego (dane podstawowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowania) gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia mu faktury za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia lub zakończeniu współpracy handlowej. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych po zawarciu umowy dla dealerów i wysyłka towarów

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy, na przykład do firm, którym powierzono dostarczenie towarów do Państwa lokalizacji lub banków, którym powierzono przetwarzanie płatności. Państwa dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Państwa wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

Przesyłanie danych po zawarciu umowy o świadczenie usług i udostępnianie treści cyfrowych

Przekazujemy dane umożliwiające identyfikację osobom trzecim tylko w zakresie wymaganym do spełnienia warunków umowy z nami, na przykład do banków, którym powierzono przetwarzanie płatności.

Państwa dane nie zostaną przekazane w żadnym innym celu, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę. Państwa dane nie zostaną ujawnione stronom trzecim w celach reklamowych bez Państwa wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków wstępnych do umowy.

 

4. Analityka i reklama

Piwik / Matomo

Ta strona korzysta z funkcji usługę analityki internetowej Piwik / Matomo. Dostawcą jest InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia.

Piwik / Matomo używa tak zwanych "ciasteczek". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez Państwa. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny zazwyczaj pozostają na serwerze naszego dostawcy i będą tam przechowywane.

Pliki cookie Piwik / Matomo są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja IP

Uruchomiliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Spowoduje to skrócenie adresu IP podczas transmisji i przechowywania.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również uniemożliwić Piwik / Matomo zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z serwisu (w tym Państwa adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych poprzez zgłoszenie opisanego poniżej sprzeciwu.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych przez Piwik / Matomo, dezaktywując poniższe pole kontrolne. Plik cookie rezygnacji zostanie ustawiony, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie:

<iframe style = "border: 0; height: 200px; width: 600px;" src = "http://www.rtr-group.com/webapps/webapp_2386/index.php?module=CoreAdminHome&action=optOut&language=de"> </ iframe>

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Piwik / Matomo obsługuje dane użytkownika, zapoznaj się z ich polityką prywatności: https://matomo.org/privacy-policy/.

Google AdSense

Ta strona internetowa może korzystać z Google AdSense, usługi obejmującej reklamy od Google Inc. ("Google"). Jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", czyli pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny. Google AdSense wykorzystuje tak zwane sygnały nawigacyjne (niewidoczna grafika). Poprzez te sygnały nawigacyjne można oszacować informacje, takie jak ruch odwiedzających na tych stronach.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnały nawigacyjne związane z korzystaniem z tej witryny (w tym adres IP) i dostarczaniem formatów reklamowych są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google stronom Google. Jednak Google nie połączy Państwa adresu IP z innymi zapisanymi danymi.

Pliki cookie AdSense są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Remarketing Google Analytics

Nasze strony internetowe mogą korzystać z funkcji remarketingu Google Analytics w połączeniu z funkcjami Google AdWords i DoubleClick na różnych urządzeniach. Ta usługa jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ta funkcja umożliwia powiązanie odbiorców docelowych w zakresie marketingu promocyjnego utworzonego za pomocą remarketingu Google Analytics z możliwościami Google AdWords i Google DoubleClick na różnych urządzeniach. Dzięki temu reklamy mogą być wyświetlane na podstawie osobistych zainteresowań, zidentyfikowanych na podstawie wcześniejszego użycia i zachowania podczas surfowania na jednym urządzeniu (np. Telefonie komórkowym), na innych urządzeniach (takich jak tablet lub komputer).

Gdy wyrażą Państwo na to zgodę, Google połączy w tym celu Państwa historię przeglądania stron internetowych i aplikacji. W ten sposób każde urządzenie, które zaloguje się na Państwa konto Google, może korzystać z tych samych spersonalizowanych wiadomości promocyjnych.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera identyfikatory uwierzytelniane przez użytkowników Google, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics, w celu definiowania i tworzenia adresowania reklam między urządzeniami.

Użytkownik może trwale sprzeciwić się przekierowywaniu/personalizowaniu reklam na inne urządzenia poprzez wyłączenie spersonalizowanej reklamy na swoim koncie Google, klikając ten link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Podsumowanie danych zgromadzonych na Państwa koncie Google opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie, którą mogą Państwo przekazać lub odwołać do Google (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W przypadku operacji gromadzenia danych, które nie są łączone z kontem Google użytkownika (na przykład z powodu braku konta Google lub sprzeciwu wobec połączenia), gromadzenie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony internetowej jest zainteresowany anonimową analizą osób odwiedzających stronę internetową w celach reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z polityką prywatności Google, przejdź na stronę: https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Google AdWords i Google Conversion Tracking

Ta strona może korzystać z Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google AdWords używamy tak zwanego śledzenia konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google jest ustawiony plik cookie śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na Państwa komputerze. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, Google i witryna mogą stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i przeszedł do tej strony.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą plików cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem do śledzenia konwersji. Nie otrzymają jednak Państwo żadnych informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli użytkownik nie chce uczestniczyć w śledzeniu, może sprzeciwić się temu korzystaniu, dezaktywując w ustawieniach użytkownika plik cookie Śledzenie konwersji Google za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie są one wtedy uwzględniane w statystykach konwersji.

Pliki cookie konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji o Google AdWords i Google Conversion Tracking mogą Państwo znaleźć  w Polityce prywatności Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Google reCAPTCHA

Możemy korzystać z "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA") na naszych stronach internetowych. Ta usługa jest świadczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Metoda reCAPTCHA służy do sprawdzania, czy dane wprowadzone na naszej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) zostały wprowadzone przez człowieka lub za pomocą automatycznego programu. Aby to zrobić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzającego witrynę na podstawie różnych charakterystyk. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. W celu analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas przebywania użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy zostaną przesłane do Google.

Analizy reCAPTCHA odbywają się całkowicie w tle. Odwiedzający stronę nie są informowani, że taka analiza ma miejsce.

Przetwarzanie danych oparte jest na art. 6 (1) (f) DSGVO. Operator witryny ma uzasadniony interes w ochronie swojej witryny przed nieuczciwym automatycznym indeksowaniem i spamem.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google, odwiedź następujące linki: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/  i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

5. Wtyczki i narzędzia

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Map Google ma na celu uatrakcyjnienie naszej witryny i ułatwienie lokalizacji wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

State: 24.05.2018

News

brak nowości na liście.

kontakt

RTR - Handelsgesellschaft
Ries-Thiel-Ruser GmbH & Co.
Spółka komandytowa,
Oddział w Polsce
ul. Brzeźnicka 46 B
42-200 Częstochowa
Tel.:     +48 (0) 34 / 322 41 20
Fax:     +48 (0) 34 / 324 80 23
E-Mail: pl [at] rtr-group.com