Vynikající kvalita…

... a zdokumentovaný výkon

Jsme si vědomi, že naši klienti od nás očekávají včasné dodání objednaných výrobků na určené místo. Za to 100% ručíme. Naše organizační struktura je podrobena systému řízení kvality a naše kompletní dokumentace veškerého průběhu procesu je certifikována dle standardu DIN ISO 9001.

Tímto Vám garantujeme nejrychlejší zpracování nabídky, spolehlivou realizaci obchodních kontraktů a úplný přehled o aktuálním stavu zakázky. Aby se někdo mohl stát našim dodavatelem, musí se řídit našimi vysokými nároky na kvalitu. Všichni výrobci, se kterými spolupracujeme, jsou proto prověřeni, zda dodržují všechny pro nás závazné předpisy. Kvalita produktů je nepřetržitě sledována přímo na  místě.

News

K dispozici nové obchodní podmínky

Naše aktuální Obecné prodejní a dodací podmínky (verze 04.2013) jsou...


Úspěšná recertifikace

RTR je synonymum kvality Naše náročné normy k zajištění jakosti jsme...


kontakt

Ptašínského 5
602 00 Brno
Tel.:     +420 (0) 54 1 / 2 1 74 03
Tel.:     +420 (0) 54 1 / 2 1 57 24
Fax:     +420 (0) 54 1 / 2 4 18 29
E-Mail: cz [at] rtr-group.com